Bárdošov memoriál, 13.03.2024, Falkensteiner Hotel, BA

13. 3. 2024, Falkensteiner Hotel Bratislava

Informácie

USPORIADATEĽ

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

ODBORNÝ GARANT V ZASTÚPENÍ SGPS

prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Michaela Grossová, PhD.

KONTAKTNÁ ADRESA VEDECKÉHO VÝBORU

michaela.grossova@reprofit.sk

HLAVNÉ TÉMY

  1. Reprodukčná medicína
  2. Embryológia,andrológia
  3. Hormonálna liečba

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Ing. Beáta Serbinová
Progress CA, s.r.o.
mobil: +421 918 888 186
e-mail: beata.serbinova@progress.eu.sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK

do 23. 02. 2024
40,- EUR
na mieste (platba možná iba v hotovosti)
50,- EUR

NOVINKA

On-line sekcia pre zdravotné sestry.
Prihláška na www.registracia.esestra.sk