Bárdošov memoriál, 13.03.2024, Falkensteiner Hotel, BA

13. 3. 2024, Falkensteiner Hotel Bratislava

Kontakt

Kontaktná adresa usporiadateľa

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11, 851 07 Bratislava 4

tel.: +421 2 6867 3679
e-mail: sekretariatsgps@gmail.com
www.sgps.home.sk


Kontaktná adresa organizátora

Progress CA s.r.o.
Ing. Beáta Serbinová
Krivá 23, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 918 888 186
e-mail: beata.serbinova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk