Bárdošov memoriál, 13.03.2024, Falkensteiner Hotel, BA

Usporiadateľ podujatia: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Serbinová
Telefón: +421 918 888 186

Registrácia online bola ukončená. Registrácia bude možná osobne, 13.03.2024 od 11:00 hod., Falkensteiner hotel Bratislava